Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra PJ Skovværktøj. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og PJ Skovværktøj.


Købsaftaler og afgivne bestillinger

Købsaftaler, afgivne bestillinger og accepterede tilbud er gældende og bindende fra købers skriftlige accept, jfr. Aftaleloven

Dette gælder for såvel køber som for PJ Skovværktøj, i tilfælde af tvivl gælder alene Aftaleloven og eventuelle tvister afgøres ved Danmarks Domstole. Så snart en ordre er afgivet og igangsat(helt, delvis eller afventende pga. uforudsete leveringsvanskeligheder eller andet), er det alene kundens ansvar øjeblikkeligt at påvise og påklage fejl samt mangler i leveringen, ved at undlade at gøre dette indenfor overskuelig tid - dvs. senest 4 uger fra leveringsdato forpasser man denne mulighed og accepterer leveringen/serviceydelsen/reparationen som den er foretaget.


Ovenstående har ikke indflydelse på fabriksgaranti eller reklamationsret, men tager alene højde for eventuelle forsinkelser i leveringer til PJ Skovværktøj fra dennes leverandører, pga. uforudsete hændelser i forsyningskæderne samt opståede forhindringer i omverdenen, som PJ skovværktøj ikke har nogen som helst indflydelse på.    


 

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra PJ Skovværktøj. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art

 

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra PJ Skovværktøj anses for sket, når varen har forladt P.J. Skovværktøjs lager.
Alle bestillinger sendes med GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og PJ Skovværktøj - alle forsendelser sker på købers regning og risiko med mindre andet er aftalt.
Dette betyder at varerne sendes senest indenfor 48 timer efter modtaget ordre, med mindre der er tale om restordrer.
Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage.
Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Ønsker du at benytte dig af serviceydelsen: Flexlevering - altså at du oplyser et sted hvor posten kan stille pakken hvis du ikke er hjemme, ophører GLS erstatningsansvar når GLS har afleveret pakken på modtageradressen som aftalt. GLS er ikke ansvarlig for, hvad der sker med pakken når den er henstillet på modtageradressen, herunder hverken for skader forårsaget af vejrlig eller tyveri. Det er derfor på eget ansvar hvis ovenstående serviceydelse benyttes, og afsenderen vil ikke erstatte en eventuelt forsvundet eller ødelagt pakke.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt on-line overgår til køber, så snart varer er afsendt fra P.J. skovværktøjs lager.

Hvis beskadigelsen eller en evt. forringelse af varen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side, er ansvaret for pakken købers eller GLS. 
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

 

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret PJ Skovværktøj, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til PJ Skovværktøj. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, PJ Skovværktøj har stillet dig i udsigt.  

 

Returret
P.J. Skovværktøj tilbyder efter aftale, og kun efter forudgående aftale, at tage nye og ubrugte varer i original emballage retur, hvis varen mod forventning, ikke svarer til det de bestilte. PJ Skovværktøj skal underrettes uden forsinkelse, hvis der er et misforhold mellem det bestilte og det leverede via mail: info@oregon.dk senest 8 dage efter levering. Køber har pligt til, at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte, der er på varen. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. 

 

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af bestillingen eller købsfakturaen pr. e-mail, så send en e-mail til: info@oregon.dk

 

Priser og betaling

Alle oplyste priser er excl. moms og ab. Nørresundby, men mindre andet er aftalt.

Alle oplyste priser er ligeledes vejledene og der tages samtidig forbehold for forkert angivne priser.

Den endelige og rigtige pris vil altid kun fremgå af fakturaen

De bestilte og leverede varer forbliver, indtil det fulde fakturabeløb er betalt, P.J. skovværktøjs ejendom.

Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen sammen med det kontonr., hvor til betalingen skal foretages.

Betaling skal ske rettidigt og til rette kontonummer.

Sker betaling ikke til tiden udsendes der rykkerskrivelse samtidig med at der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- 

Sker betaling heller ikke indenfor yderligere 10 dage efter forfaldsdato beregnes renter fra forfaldsdagen og pr. påbegyndt månedOvenstående betingelser er gældende fra 1. januar 2008, men kan ændres uden yderligere varsel